Negatieve rente

Op grond van de wet is een notaris verplicht één derdengeldenrekening (of derdenrekening of kwaliteitsrekening genoemd) aan te houden. Op zo’n rekening staat geld dat cliënten aan de notaris hebben toevertrouwd in verband met werkzaamheden van de notaris waaruit een betalingsverplichting volgt van de ene partij aan de andere partij.

Onze bank rekent 0,5% aan negatieve rente over het saldo dat door u gestort is op onze derdengeldenrekening.

De bewaringspositie op onze derdenrekening mag niet negatief zijn en dat wordt het wel als wij de negatieve rente niet doorberekenen aan de cliënten. Het standpunt van de Koninklijke Beroepsorganisatie (“KNB”) in deze is dat de negatieve rente moet worden doorberekend aan de cliënten.

Er zijn notariskantoren die de negatieve rente forfaitair doorberekenen. Echter wij willen hier niet aan verdienen. Wij berekenen zoveel mogelijk alleen de rente die betaald moet worden over de dagen dat uw geld op onze derdengeldenrekening staat. Hieronder treft u een cijfermatig voorbeeld:

Overdrachten
Bij een overdracht van een woning met bijvoorbeeld een koopsom van € 300.000 gaan wij er van uit dat de koopsom gemiddeld één week op onze derdengeldenrekening staat. 1/52 x € 300.000 x 0,5% = € 28,85. Deze kosten worden vervolgens door verkoper en koper gedragen, ieder voor de helft. Wij delen deze kosten omdat de koopsom vaak één à twee dagen voor de overdracht op onze rekening staat en wij die koopsom pas aan de verkoper mogen overmaken na controle van alle registers die pas na één of twee dagen (of meer als er een weekend tussen zit) zijn bijgewerkt.

Waarborgsom
Negatieve rente kan er ook voor zorgen dat de cliënten na verloop van tijd extra geld op de derdenrekening moeten storten om de waarborgsom op peil te houden. Bij een bankgarantie doet dit probleem zich niet voor. Een bankgarantie heeft daarom de voorkeur in plaats van het aanhouden van een waarborgsom onder de notaris. In ons voorbeeld is de waarborgsom 10% van de koopsom, zijnde € 30.000. Stel dat deze vijf maanden op onze derdenrekening staat dan dient er € 62,30 incl. BTW aan negatieve rente betaald te worden.

Losse (of extra) hypotheek of depotgelden
Negatieve rente over hypotheekgelden of depotgelden worden één op één doorberekend.

Disclaimer
Indien bedragen langer dan twee dagen vóór de datum van ondertekening van de akte(n) op onze dedengeldenrekening staan dan behouden wij ons het recht voor de negatieve rente over die meerdere dagen door te berekenen inclusief een bedrag aan beheerskosten ad € 50,00 (€ 60,50 incl. BTW).