Benoeming tot Notaris

Op 19 september 2019 heeft Wim Boelens ontslag genomen uit het ambt van notaris en is Ewout Jansen beëdigd tot notaris. Hij zal het kantoor voorzetten onder de nieuwe naam Notariskantoor E.J.H. Jansen.

Bekijk hier het koninklijk besluit (pdf).