Hypotheken

Je gaat geld lenen van een bank voor de aankoop van een woning of een verbouwing. Of je gaat je huidige lening oversluiten tegen betere voorwaarden. In ruil voor het uitlenen van het geld, wil de bank zekerheid voor de terugbetaling van de lening, een recht van hypotheek.

De bank heeft – zolang je aan je verplichtingen voldoet – geen beschikkingsbevoegdheid over je woning. Met andere woorden: als je voldoet aan je rente en aflossingsverplichting, dan heb je van de bank geen last. Als niet, dan kan de bank de woning veilen en hebben zij – na de belastingdienst – het eerste recht op de opbrengst.

Voorwaarden hypotheekakte

De bank zal in de hypotheekakte bepaalde voorwaarden voorschrijven. Deze hebben voornamelijk tot doel de waarde van de woning te behouden. Je moet dan denken aan het verbod tot verhuur en het verbod tot verbouwing zonder toestemming van de bank. Ook moet de woning goed verzekerd zijn. Daarnaast zijn er allerlei bepalingen die tot doel hebben de bank zo min mogelijk risico te laten lopen, bijvoorbeeld de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Het voordeel bij de NHG is dat de rente lager is voor de hypotheekgever en de bank loopt minder risico.

Extra zekerheid: overlijdensrisicoverzekering

Soms verlangt de bank als extra zekerheid dat een overlijdensrisicoverzekering op je leven wordt afgesloten. Als je een partner hebt, zul je hem of haar waarschijnlijk als eerste begunstigde voor de uitkering aanwijzen. Wanneer je tijdens de looptijd van de lening komt te overlijden, moet je partner met de verzekeringsuitkering de hypotheekschuld (of een gedeelte daarvan) aflossen. De bank wil zeker weten dat de uitkering ook wordt gebruikt voor de aflossing. Vandaar dat de bank een pandrecht bedingt op alle rechten en verplichtingen uit de levensverzekeringsovereenkomst. Met dit pandrecht kan de bank zichzelf aanwijzen als eerste begunstigde voor de uitkering. In dat geval gaat de uitkering rechtstreeks naar de bank en profiteren je erfgenamen (bijvoorbeeld je partner en je kinderen). Het is ook mogelijk om alleen je partner te laten profiteren. Dat kan door middel van een zogenoemde “partnerverklaring”. Wat het gunstigst is, is afhankelijk van je situatie. 

Wij regelen het hele proces voor je en houden je goed op de hoogte. Voor meer informatie, bekijk dan de brochure “ Woning kopen” hiernaast. Voor vragen, neem gerust contact met ons op.

Offerte aanvragen Direct contact? Bel 015 213 70 50