Verdeling woning (echtscheiding)

Wanneer partners hebben besloten om uit elkaar te gaan, zullen zij in de meeste gevallen de gemeenschappelijke goederen verdelen. De verdeling van de meeste goederen kan in onderling overleg plaatsvinden.

Voor de verdeling van een woning is volgens de wet de tussenkomst van een notaris nodig.

In een akte van verdeling wordt de woning toegedeeld aan een van de ex-partners. De eventuele over- of onderwaarde wordt verdeeld. Na ondertekening van de akte van verdeling wordt de akte inschreven bij het Kadaster en is er nog één eigenaar van de woning. 

Het is niet voldoende om de verdeling van de woning alleen in het echtscheidingsconvenant of een andere overeenkomst op te nemen. Beide ex-partners moeten de akte van verdeling bij de notaris ondertekenen.

Vaak is voor de aankoop van de woning geld geleend. Omdat de ex-partners beide aansprakelijk zijn voor deze schuld, wordt in de akte van verdeling ook vermeld dat degene die eigenaar wordt van de woning, deze geldlening/hypotheek ook overneemt en de lasten vanaf die datum voor zijn of haar rekening neemt. Hier moet de bank dan wel aan meewerken. Daarvoor is het volgende van belang.

Er zijn twee mogelijkheden om de hypotheek op één naam te zetten:

  1. De eerste mogelijkheid is de bank verzoeken de ex-partner die niet in de woning blijft wonen te ontslaan uit zijn/haar (hoofdelijke) aansprakelijkheid ten aanzien van de hypothecaire schuld. Wanneer de bank hiermee instemt, wordt een akte van ontslag opgemaakt. Deze akte wordt aan de akte van verdeling gehecht. Zowel de akte van verdeling als de akte van ontslag moeten door beide ex-partners bij de notaris worden ondertekend. De bank zal alleen instemmen met het ontslag uit de aansprakelijkheid wanneer zij van mening is dat degene die de woning krijgt toebedeeld (degene die in de woning blijft wonen) in staat is om alleen de rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen. De bank zal dan ook, net als bij de aankoop van de woning, het inkomen en de waarde van de woning opnieuw beoordelen.
  2. De tweede mogelijkheid is dat degene die in de woning blijft wonen de hypotheek geheel aflost en een nieuwe hypotheek afsluit. Door de aflossing van de oude hypotheek valt de aansprakelijkheid automatisch weg. Voor het aangaan van een nieuwe hypotheek zal de bank ook het inkomen en de waarde van de woning beoordelen.

Akte van verdeling niet nodig?

Een akte van verdeling is niet nodig als voorafgaand aan of tijdens het huwelijk, huwelijkse voorwaarden zijn opgemaakt waarbij de woning buiten het gemeenschappelijk vermogen is gehouden. Ook is een akte van verdeling niet nodig voor samenwoners als de woning niet op naam van beide ex-partners stond. De woning was dan al eigendom van een van de partners, en dan hoeft er niet te worden verdeeld.

Alleen voor huwelijken gesloten voor 1 januari 2018, zonder huwelijkse voorwaarden, geldt dat de woning gemeenschappelijk eigendom is geworden en voor de verdeling van de woning een akte van verdeling nodig is. 

Wij regelen het hele proces voor je en houden je goed op de hoogte. 

Voor vragen, neem gerust contact met ons op.

Offerte aanvragen Direct contact? Bel 015 213 70 50