Testament

Als je niets regelt bepaalt de wet wie je erfgenamen zijn. Meestal zijn dit je echtgenote en/of je kinderen of als die er niet zijn je ouders, broers, zusters of naaste familieleden.

Door het opstellen van een testament kan je afwijken van het wettelijk erfrecht en personen of instellingen benoemen tot je erfgenamen, in overeenstemming met jouw wens. 

Erfenissen worden belast met erfbelasting (voorheen: successierecht). Deze erfbelasting kan oplopen tot 40%. 

Er zijn veel redenen om een testament te maken, bijvoorbeeld

  • De voogdijregeling. Waarbij ouders regelen wie hun minderjarige kinderen gaat verzorgen en opvoeden als beide ouders komen te overlijden voordat het kind 18 jaar is. Vroeger kon dit alleen bij testament. Tegenwoordig kan je dit ook zelf regelen door inschrijving bij het gezagsregister van de Rechtbank. Doe je de aanvraag digitaal dan is deze kosteloos.
  • Een bewind. Dit is een regeling waarbij de kinderen niet al op hun 18de jaar hun erfenis ter vrije beschikking krijgen, maar bijvoorbeeld pas als ze de leeftijd van 23 jaar bereiken.
  • Een privéclausule (ook wel uitsluitingsclausule). Waarbij wordt geregeld, dat wat de erfgenamen erven, privé blijft van de erfgenaam en dat bij een echtscheiding de ex niet meedeelt in de ontvangen erfenis.
  • Erfbelasting besparen.
  • Afwijken van de wettelijke regels. Je kan bijvoorbeeld een kind (deels) onterven.

Echtparen zonder kinderen moeten een testament maken als zij niet willen dat na hun overlijden alle bezittingen toekomen aan de familie van de langslevende echtgenoot. Zelfs al zit er maar een paar minuten tussen het overlijden van beide echtgenoten.

Samenwoners moeten een testament maken als zij van elkaar willen erven en willen voorkomen dat de erfenis bij het overlijden van een van hen naar de familie van de overledene gaat.

Voor ondernemers kan het goed zijn om een bepaling in het testament te plaatsen waarin staat wat er met de onderneming moet gebeuren bij overlijden. De onderneming kan bijvoorbeeld worden voortgezet door een levenspartner of door een zakenpartner. Ook dit heeft vaak fiscale redenen.

Soms is het goed om uw huidige testamenten te herroepen. In het verleden hebben mensen wel eens een zogenaamd testament-op-de-langstlevende gemaakt. Deze testamenten zijn soms niet goed meer, doordat de regelgeving gewijzigd is. Hierdoor kan het zijn dat er bijvoorbeeld onnodig veel erfbelasting betaald moet worden bij overlijden. Ook kunnen je wensen zijn veranderd in de loop van de jaren.

Wil je meer informatie over het testament bekijk dan de brochures en de video hiernaast en/of neem contact op met ons.

Offerte aanvragen Direct contact? Bel 015 213 70 50