Oprichting stichting of vereniging

Een stichting is een rechtspersoon waarbij de oprichters een bepaald doel willen bereiken.

Stichtingen zijn vanouds opgericht voor allerlei goede doelen. Het doel van een stichting zal in de meeste gevallen zijn het doen van uitkeringen. Deze uitkeringen zijn beperkt tot het ideële, sociale terrein. Het doel van de stichting mag bijvoorbeeld niet zijn het doen van uitkeringen aan haar oprichters.

Een stichting mag geen leden hebben. De stichting kan alleen bij notariële akte of bij testament opgericht worden en er is maar één oprichter voor nodig.

Een vereniging is de samenwerking van een groep personen die samen iets doen of iets willen. We kennen bijvoorbeeld sportverenigingen, muziekverenigingen en milieuverenigingen.

Er is een verschil tussen een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid moet worden opgericht bij notariële akte. Voor een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid geldt dit niet.

Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid kan dezelfde rechten hebben en verplichtingen aangaan als iedere volwassen burger. De vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid is in haar rechten beperkt:

  • de vereniging kan geen registergoederen verkrijgen en ook geen erfgenaam zijn.
  • de bestuurders van zo’n vereniging zijn in het algemeen, naast de vereniging, persoonlijk voor schulden aansprakelijk.

Vooral om deze aansprakelijkheid kan het een goed idee zijn om de statuten van de vereniging vast te leggen in een notariële akte. Wil je meer informatie over het oprichten van een stichting of vereniging? Lees meer over ondernemen op de website notaris.nl en/of neem contact met ons op.

Offerte aanvragen Direct contact? Bel 015 213 70 50

Ons team staat voor u klaar

Heeft u een vraag? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.