Afwikkelen nalatenschappen

Als je de erfenis aanvaardt, verdeel je de nalatenschap samen met de andere erfgenamen. In het testament of de wet staat wie welk deel krijgt. Als er geen testament is, bepaalt de wet dit. Alle erfgenamen moeten het over de verdeling eens zijn. Soms moet je de verdeling van de spullen vastleggen bij de notaris.

Het regelwerk ligt meestal in handen van één persoon. Dat kan de executeur zijn, een van de erfgenamen of een derde die je samen met de andere erfgenamen hebt gemachtigd om zaken te regelen. Als er meerdere erfgenamen zijn, kan je dit bij de notaris regelen.

Verdeling van de nalatenschap

De verdeling van de nalatenschap kan je zelf doen, maar je kan ook een notaris vragen om te helpen. Als er meer schulden dan bezittingen zijn in de nalatenschap en je hebt beneficiair aanvaard, is het verstandig je te laten adviseren. Er gelden dan strenge regels. Overtreed je die, dan moet je toch nog schulden van de overledene uit eigen zak betalen.

Stappenplan

De verdeling van een nalatenschap verloopt in drie stappen:

  1. Bepaal de waarde van de nalatenschap.
  2. Betaal de schulden en verkoop spullen uit de nalatenschap.
  3. Verdeel overgebleven spullen en het geld in de nalatenschap.

Wil je hier meer informatie bekijk dan hiernaast de brochure “Een erfenis wat nu” en de video (beneficiare aanvaarding) en/of neem contact op met ons.

Offerte aanvragen Direct contact? Bel 015 213 70 50