Levenstestament, zelf de regie houden

Veel mensen hebben een testament opgesteld en daarin geregeld wat er na hun overlijden moet gebeuren met hun vermogen, hoe hun uitvaart moet worden geregeld en wie er voor de eventuele minderjarige kinderen gaat zorgen. Dat is een heel goede zaak. Iedereen die 18 jaar of ouder is regelt zijn eigen zaken: verzekeringen, huis kopen, belasting betalen en dergelijke. Maar in ieder mensenleven kunnen dingen gebeuren, waar men niet op hoopt, waar men onvoldoende rekening mee houdt of die men verdringt. Iedereen kan ziek worden, in coma raken, Alzheimer of dementie krijgen. In dergelijke situaties is het onmogelijk zelf nog je zaken te regelen.

Bewind

Vaak wordt gedacht dat een partner de zaken mag regelen als hij of zij het zelf niet meer kan. Dit is niet zo. Als je door ziekte (bijvoorbeeld dementie) je zaken niet meer kunt regelen, mag de partner dit niet zomaar overnemen. In geval je niets hebt geregeld wordt door de kantonrechter een bewindvoerder benoemd. Dit is in de praktijk vaak de partner of één van de kinderen. Indien er geen partner en kinderen zijn, worden ouders, broers en zusters hiervoor benaderd. Deze bewindvoerder mag dan de financiële zaken regelen.

Nadeel bewindvoering

Een nadeel van bewind is dat er jaarlijks rekening en verantwoording moet worden afgelegd aan de kantonrechter. Ook moet voor bepaalde handelingen toestemming worden gevraagd aan de kantonrechter. Een bewind is in veel gevallen niet wenselijk. Bewind kan worden voorkomen door het opstellen van een levenstestament. Je houdt dan zelf de regie in handen.

Voorkomen bewind: het levenstestament

Een levenstestament is een document dat door de notaris wordt opgesteld. In dit document leg je financiële en medische zaken vast voor de situatie dat je zelf niet meer kunt handelen.

Het is goed om tijdig een levenstestament op te stellen waarin je vastlegt wie voor jou mag handelen in het geval je dit zelf niet meer kunt. Je kan bepalen dat het levenstestament direct ingaat. Je kan er ook voor kiezen dat het levenstestament pas ingaat op het moment dat een arts heeft aangegeven dat je zelf niet meer kunt handelen. Met andere woorden: mag de door jou aangewezen persoon direct al alles voor je regelen?

Er kan een moment komen dat ook de door jou aangewezen persoon deze taak niet (meer) op zich/haar kan nemen. Om die reden is het ook mogelijk om een reserve persoon te benoemen in het levenstestament.

In een levenstestament kun je verder allerlei andere wensen opnemen. Je kunt bijvoorbeeld opnemen welke wensen je hebt op medisch gebied. Zo kan je medische zaken regelen of bepalingen over je onderneming opnemen. Uiteraard moet het nog wel goed worden doorgesproken voordat dergelijke bepalingen worden opgenomen.

Daarnaast is het ook mogelijk de volmacht die je verleent te beperken. Zo hou je zelf de regie in handen. Ook als je dit zelf niet meer kunt. Je beslist in een levenstestament zelf hoe je het later, als je het zelf niet meer kunt, geregeld wilt hebben.

Wil je meer informatie over het levenstestament bekijk dan de brochures hiernaast en/of neem contact op met ons.

Offerte aanvragen Direct contact? Bel 015 213 70 50