Cijfers erf- en schenkbelasting 2022

In 2022 gelden onderstaande cijfers in de Successiewet.

U kunt hier de cijfers als PDF bestand downloaden.