Cijfers belastingen 2023

In 2023 gelden de volgende tarieven in de Successiewet en de Overdrachtsbelasting.

Successiewet

Het tarief van artikel 24 lid 1 SW

Vrijstellingen erfbelasting:

Belaste verkrijgingI. Partners en kinderenIA. KleinkinderenII. Overig
0                   €138.64210%                             18%30%
€138.642     en hoger20%36%40%
Artikel 32-1-4-a (partner)€ 723.526
Artikel 32-1-4-b (invalide kind)€ 68.740
Artikel 32-1-4-c (kind)€ 22.918
Artikel 32-1-4-d (kleinkind)€ 22.918
Artikel 32-1-4-e (ouder)€ 54.270
Artikel 32-1-4-f (overige verkrijger)€ 2.418
Artikel 32 lid 2 (pensioenimputatie)€ 186.915

Vrijstellingen schenkbelasting:

Artikel 330-5 (kind)€ 6.035
Artikel 33-5-a (verhoging kind 18-40 jaar; bestedingsvrij)€ 28.947
Artikel 33-5-b (verhoging kind; studie)€ 60.298
Artikel 33-5-c (verhoging kind 18-40; eigenwoning€ 28.947
Artikel 33-7 (overige verkrijger)€ 2.418
Artikel 33-7 (overige verkrijger18-40 jaar; eigen woning)€ 28.947

Vrijstelling van 100% voor ondernemingsvermogen tot € 1.205.871 (artikel 35b lid 1 SW).

Overdrachtsbelasting

De algemene overdrachtsbelasting bedraagt 10,4%. Bijvoorbeeld voor een woning welke niet als hoofdverblijf dient. Dit tarief geldt ook voor overig vastgoed, tenzij er sprake is van een met BTW belaste levering.

Voor de verkrijging van woningen geldt het verlaagde tarief van 2% mits de woning voldoet aan het hoofdverblijfcriterium.

De startersvrijstelling is 0% mits eenmalig, jonger dan 35 jaar, een koopsom lager dan € 440.000 en de woning het hoofdverblijf is.