Cijfers belastingen 2024

Het Belastingplan wordt ieder jaar op Prinsjesdag bekendgemaakt. De plannen worden daarna besproken door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Bij akkoord gelden ze meestal vanaf 1 januari van het eerstvolgende jaar.

Bekijk in dit bericht de tarieven voor 2024 van de Successiewet en de Overdrachtsbelasting.

In 2024 gelden de volgende tarieven in de Successiewet en de Overdrachtsbelasting.

Successiewet

Belaste verkrijgingI. Partners en kinderenIA. KleinkinderenII. Overig
0                   €152.3680                                10%0                      18%0                           30%
€152.368     en hoger€15.236                                20%€27.426                      36%€45.710                           40%

Vrijstellingen erfbelasting:

Partner€ 795.156
invalide kind€ 75.546
Kind€ 25.187
(kleinkind)€ 25.187
Ouder€ 59.643
overige verkrijger€ 2.658
pensioenimputatie€ 205.402 nooit lager dan dit bedrag

Vrijstellingen schenkbelasting:

Kind€ 6.633
Eenmalig door ouders aan kind 18-40 jaar; bestedingsvrij€ 31.813
en met verhoging betaling studie€ 66.268
overige verkrijger€ 2.658

Overdrachtsbelasting

De algemene overdrachtsbelasting bedraagt 10,4%. Bijvoorbeeld voor een woning welke niet als hoofdverblijf dient. Dit tarief geldt ook voor overig vastgoed, tenzij er sprake is van een met BTW belaste levering.

Voor de verkrijging van woningen geldt het verlaagde tarief van 2% mits de woning voldoet aan het hoofdverblijfcriterium.

De startersvrijstelling is 0% mits eenmalig, jonger dan 35 jaar, een koopsom lager dan € 510.000 en de woning het hoofdverblijf is.